Wikisource:About Wikisource

Indik WikiPustaka
Shortcut:
WS:Indik Wikisource
Halaman puniki ngicenin informasi ring ida dane indik Wikisource miwah sakancan prana ring halaman sane mapaiketan.

Wikisource wantah Pustaka Bebas sané sampun pinaka domain publik utawi kadadosang kasobyahang. Wikisource inggih punika pakaryan saking Wikimedia Foundation miwah pinaka pakaryan pasemetonan saking Wikipedia, Ensiklopedia Bebas.

Yéning ida dané ngrereh informasi lianan, indayang cingakin indeks Wikisource.

Ring WikisourceEdit

Napi ké Wikisource punika? Madaging gatra miwah informasi indik kebijakan dasar.
Gatra ring Wikisource Gatra sane nyatet makasami napi manten sané kauwah ring Wikisource.
Panuntun:Daging Sakancan tata titi panuntun sané mawiguna ring sang sané nganggén mangda prasida kaanggén ring Wikisource.
Pustaka Wikisource Daftar buku-buku miwah karya-karya lianan sané prasida kaanggen pinaka sumber pustaka ring Wikisource.